MEDARBETARSKAP

GET IN TOUCH!

PRAKTISKA TEAMBUILDINGÖVNINGAR

I dagens föränderliga värld ställs högre krav på organisationen och medarbetarna. Vi har skapat gruppdynamiska övningar för att involvera, skapa tillit, öka kommunikationen och förbättra samarbetet.

För att utveckla ett gott medarbetarskap krävs övning och utbildning. Vi har satt ihop praktiska övningar som förhoppningsvis ger en direkt återkoppling men även något att reflektera över senare. Exempel på övningar:

Involvera – Alla behövs på övningen knuten för att lyckas med uppgiften. Alla håller händerna på ett rep och utan att släppa så ska en knut göras.

Tillit – detta moment får gruppen att känna trygghet och även hitta lösningar tillsammans. Gruppen delas in i lag vars uppgift är att ta sig över ”syraflod” utan att varken tappa arbetsmaterial eller lagmedlemmar i floden. Allt sker under tidspress och det krävs att kommunikation, arbetsplanering och ledarskap fungerar fullt ut för att lyckas.

Kommunicera – här vill vi få deltagarna att kunna påverka och även hitta kontroll utifrån sin egen handling. Det bygger på ett blindtest där gruppen ska lyckas göra en 4-kant med räta hörn och lika långa sidor tillsammans med förbundna ögon.

Samarbeta – kroken är en övning där alla i gruppen måste samarbeta för att lyckas flytta föremålen från en plats till en annan .

Call us: 0708875232

För att utveckla ett gott medarbetarskap krävs övning och utbildning.