Escape game

GET IN TOUCH!

KLURIGT UNDER TIDSPRESS

Ett interaktivt spel i en virtuell verklighet. Du & teamet kommer under nervkittlande tidspress lösa kluriga frågor tillsammans. Slå era kloka huvuden ihop & lös gåtorna!

I den virtuella verkligheten stöter ni på en grupp hackare som lyckats bryta sig in i era servrar och lägger beslag på företagets datafiler. De hotar att radera filerna inom 60 minuter. Det dem vill åt är inte pengar. Deras fokus ligger på något helt annat – vilket du och ditt team kommer förstå när spelet väl är i gång. Men skynda er för tiden börjar nu!

Spelet utförs i grupper om 3–6 deltagare. Ni tillhandagås surfplattor och all övrig rekvisita. Spelet går ut på att lösa alla olika uppdrag under tidspress och för att göra det lite mer nervkittlande så ökar svårighetsgraden ju längre ni kommer och klockan går.

Escape Room kan spelas var som helst och kräver inte ett individuellt rum för varje lag.

Ring oss: 0708875232

Escape Room kan spelas var som helst och kräver inte ett individuellt
rum för varje lag.